جدول قیمت گذاری

[tmpmela_pricingtable heading=”پانل پایه” button_text=”ثبت نام کنید” button_link=”#” price=”100000 تومان” price_per=”ماهانه”]

 • موارد نامحدود
 • سبک نامحدود
 • حفاظت پیشرفته
 • Cloud Storage
 • خدمات 24 * 7 مشتری
 • خدمات پشتیبان

[/tmpmela_pricingtable]

[tmpmela_pricingtable selected=”yes” heading=”پانل اقتصادی” button_text=”ثبقت نام کنید” button_link=”#” price=”390000 تومان” price_per=”ماهانه”]

 • موارد نامحدود
 • سبک نامحدود
 • حفاظت پیشرفته
 • Cloud Storage
 • خدمات 24 * 7 مشتری
 • خدمات پشتیبان

[/tmpmela_pricingtable]

[tmpmela_pricingtable heading=”پانل حرفه ای” button_text=”ثبت نام کنید” button_link=”#” price=”590000 تومان” price_per=”ماهانه”]

 • موارد نامحدود
 • سبک نامحدود
 • حفاظت پیشرفته
 • Cloud Storage
 • خدمات 24 * 7 مشتری
 • خدمات پشتیبان

[/tmpmela_pricingtable]

X